เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร ?

ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง คือ โรงเรียน….สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3. (สพป.3) และสถานสงเคราะห์สำหรับเด็กที่มีความเปราะบางในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ ชายแดนประเทศไทย-เมียนมาร์ ที่ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง เรา ค้นหา และเรียนรู้การใช้ชีวิตกับธรรมชาติ และเทคโนโลยีอย่างสมดุล เราเริ่มต้นศูนย์การเรียนแห่งนี้ เมื่อปี 2551 และเริ่มจดทะเบียนเป็นศูนย์การเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการในปี 2557 ทำให้นักเรียนได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาได้ หลังจากเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาจากศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง เด็กบางส่วนเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมจากโรงเรียนใกล้เคียง โดยพักอาศัยอยู่กับศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง เรามีความพยายามที่จะสนับสนุนเด็กเหล่านี้ ในเรื่องโอกาสทางการศึกษา และการดำเนินการเรื่องสัญชาติ

จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน: 32 (กะเหรี่ยง และมอญ อายุระหว่าง 6-19ปี) ครู: 6 คน ช่าง: 4 คน การบริหารในญี่ปุ่น วัดโคโฮ เมืองโคชิ ประเทศญี่ปุ่น การบริหารในไทย นางโทโมโกะ คาตาโอกะ ผู้จดทะเบียนศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง นางสาวปัณณพร นิลเขียว

การเดินทางของพวกเรา

ภารกิจและวิสัยทัศน์

เป็นเสมือนสะพานสายรุ้งเพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน คนพื้นเมืองอเมริกัน หรือชาวอินเดียนแดง สืบทอดความเชื่อเรื่องหลักการ 7 รุ่นมาเป็นเวลานาน โดยแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจันที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร และระบบนิเวศน์ของโลก เราเชื่อว่าหลักการ 7 รุ่นนี้ จะทำให้มนุษย์เราสามารถใช้ชีวิตด้วยปัญญา และความพอเพียง เพื่อรักษาโลกที่งดงามใบนี้สำหรับอนาคต เราเชื่อว่าภารกิจของเรา คือ การเคารพความแตกต่างของทุกชีวิต และเชื้อชาติ เพื่อสร้างสะพานสายรุ้งที่ยิ่งใหญ่ไปยังอนาคตของเรา

เป้าหมาย

1.ปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบให้เด็กสำหรับอนาคต
2.ทำงานร่วมกับชุมชน
3.กระตุ้นให้ผู้คนค้นหาและเข้าใจภารกิจของตนเอง
86483862_3328013260558593_5486393268314832896_n
88047498_3358226567537262_4302808007906951168_n

นโยบาย

1.ส่งเสริมทักษะความสามารถของแต่ละคน
2.เรียนรู้ธรรมชาติและเทคโนโลยี
3.รักษา เรียนรู้ และพัฒนาวัฒนธรรม
4.แบ่งปันโครงการต่างๆของศูนย์การเรียน

อะไรคือ “Rainbow Warriors”?

เป็นเสมือนสะพานสายรุ้งเพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน คนพื้นเมืองอเมริกัน หรือชาวอินเดียนแดง สืบทอดความเชื่อเรื่องหลักการ 7 รุ่นมาเป็นเวลานาน โดยแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจันที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร และระบบนิเวศน์ของโลก เราเชื่อว่าหลักการ 7 รุ่นนี้ จะทำให้มนุษย์เราสามารถใช้ชีวิตด้วยปัญญา และความพอเพียง เพื่อรักษาโลกที่งดงามใบนี้สำหรับอนาคต เราเชื่อว่าภารกิจของเรา คือ การเคารพความแตกต่างของทุกชีวิต และเชื้อชาติ เพื่อสร้างสะพานสายรุ้งที่ยิ่งใหญ่ไปยังอนาคตของเรา

ทำไมต้องที่ สังขละบุรี ?

ในฐานะคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สิ่งที่เป็นคุณค่าของเรา คือ ความสัมพันธ์ การรักษาคุณค่าของวิถีชีวิตมนุษย์ และความรับผิดชอบ ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง นายทามากิ ฮิเดะฮิโระ ได้เดินทางมาเยี่ยมเพื่อนชาวไทยของเขาซึ่งทำงานให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลของจ.กาญจนบุรี เขารู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนชาวไทยคนนี้ จึงได้ตัดสินใจก่อตั้งศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง (ขณะนั้น คือ โรงเรียนบ้านสายรุ้ง) เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติได้ จากการทำงานที่ผ่านมา เด็กๆ และทีมงานของศูนย์การเรียนเพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบัน เรากลายเป็นครอบครัวใหญ่ ที่มีผู้สนับสนุน และอาสาสมัครมากมาย ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นสถานที่ของการเชื่อมต่อของความสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ
ที่สังขละบุรี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์กำลังสูญหายไปเรื่อยๆ มีการรับเอาวิถีชีวิตของประเทศพัฒนาแล้ว เราเชื่อว่าเรามีภาระหน้าที่ในการสำรวจ และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายไป ในฐานะที่เราเติบโตมาในญี่ปุ่น ประเทศที่พัฒนาแล้ว
เราต้องการสืบสานคุณค่าที่งดงาม และสำคัญของท้องถิ่น ไปจนถึงการสร้างสถานที่สำหรับการทบทวน นิยามการใช้ชีวิตของเราใหม่ผ่านการเรียนรู้จากวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปัจจุบัน พื้นที่สังขละบุรี ปกคลุมไปด้วยสวนยางพารา ผืนป่า และภูเขาที่เคยอุดมไปด้วยอาหารเลี้ยงปากท้องผู้คนในพื้นที่ถูกทำลายลงด้วยลัทธิทุนนิยม และประเทศพัฒนาแล้ว ปัญหาความยากจน การไร้สัญชาติ และปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคนในท้องถิ่น แต่ยังรวมถึงพวกเราทุกคนในระดับโลก เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา และอยากมีส่วนในการทำงาน และเรียนรู้จากผู้คนในชุมชน