จิตอาสา

อาสาที่ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง

ศูนย์การเรียนเปิดรับอาสาสมัครมาร่วมอาสาที่ศูนย์การเรียน ด้านล่าง คือ รายละเอียดงานที่อาสาสมัครสามารถช่วยเหลือได้

งานสอน

ไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยี เป็นต้น

คาบพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ

ดนตรี, วิจิตรศิลป์ และการเต้น ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้งยังไม่มีครูที่สามารถสอนวิชาเหล่านี้ได้

เล่นกับเด็กๆ

คุณสามารถแบ่งปันการเล่น, กิจกรรม หรือกีฬาที่คุณรู้จักกับเรา

งานเกษตร

การทำนา, land making, และการทำปุ๋ยหมัก

งานของศูนย์การเรียนต้องการความยืดหยุ่นและความรับผิดชอบ เราอาจขอให้คุณแชร์ทักษะ งานอดิเรก ความสนใจ หรือความสามารถพิเศษของคุณล่วงหน้า และขอให้อาสาสมัครแบ่งปันทักษะของตัวเองกับเด็กๆ เราอยากให้อาสาสมัคร ได้พูดคุยกับเด็กๆ ถึงความทรงจำวัยเด็กของคุณ และความฝันในอนาคตเพื่อเป็นบทเรียน และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ของศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง

ข้อควรระวัง

โปรดอ่านและทำความเข้าใจ "ความเชื่อของศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง" ด้านล่าง

 • เราส่งเสริมให้เด็กสามารถพึ่งพาตนเองได้ และรู้คุณของทุกสรรพสิ่ง
 • เรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขโดยค้นหาและฝึกฝนการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ
 • เราส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนค้นพบตัวตนที่แท้จริงและจิตวิญญาณของตัวเอง

สำหรับอาสาสมัครของเรา

 • โปรดรับผิดชอบตัวของคุณเอง
 • โปรดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนด้วยความกระตือรือร้น

ข้อห้ามของศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง

 • มอบเงินและของขวัญให้กับเด็กโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากศูนย์การเรียน
 • ตามใจเด็กจนเกินไป เพราะอาจเป็นข้ออ้างให้เด็กหลีกเลี่ยงงานประจำวันและการเรียนของตัวเอง
 • ละเว้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (เช่น ขว้างก้อนหินใส่คน และรบกวนการประชุมของผู้ใหญ่) เราขอให้ผู้ปกครองดูแลเด็กในความดูแลของตัวเอง

ตารางเรียนประจำวันของโรงเรียน

วันธรรมดาจันทร์ - ศุกร์

5:30 น.

5:30 น.

6:20 น.

7:00 น.

8:00 น.

8:15 น.

9:00 น.

12:30 น.

13:30 น.

16:00 น.

17:00 น.

18:30 น.

19:30 น.

20:00 น.

21:00 น.

ตีระฆังปลุกตอนเช้า

การสวดมนต์, การประชุม / การปรุงอาหาร

การทำความสะอาด

อาหารเช้า

บรรยายสรุปตอนเช้า

การชุมนุมของโรงเรียน (ข่าวรายวันและการอ่าน)

เริ่มเรียนคาบเช้า

รับประทานอาหารกลางวัน

เริ่มเรียนคาบบ่าย

ทำหน้าที่ และทำอาหาร

เวลาว่าง (เล่น, ออกกำลังกาย, อาบน้ำ ฯลฯ )

รับประทานอาหารเย็น

สวดมนต์/นั่งสมาธิ

เวลาว่าง

ดับไฟ

5:30 น. ตีระฆังปลุกตอนเช้า

5:30 น. การสวดมนต์, การประชุม / การปรุงอาหาร

6:20 น. การทำความสะอาด

7:00 น. อาหารเช้า

8:00 น. บรรยายสรุปตอนเช้า

8:15 น. การชุมนุมของโรงเรียน (ข่าวรายวันและการอ่าน)

9:00 น. เริ่มเรียนคาบเช้า

12:30 น.​ รับประทานอาหารกลางวัน

13:30 น.​ เริ่มเรียนคาบบ่าย

16:00 น.​ ทำหน้าที่ และทำอาหาร

17:00 น.​ เวลาว่าง (เล่น, ออกกำลังกาย, อาบน้ำ ฯลฯ )

18:30 น. รับประทานอาหารเย็น

19:30 น. สวดมนต์/นั่งสมาธิ

20:00 น. เวลาว่าง

21:00 น. ดับไฟ

วันเสาร์

6:30 น.

8:00 น.

9:00 น.

12:00 น.

16:00 น.

18:00 น.

19:00 น.

22:00 น.

ตีระฆังปลุกตอนเช้า และทำอาหาร

รับประทานอาหารเช้า

ซักรีด และทำความสะอาด

รับประทานอาหารกลางวันและเวลาว่าง

ทำความสะอาด

รับประทานอาหารเย็น

เวลาว่าง/ ดูโทรทัศน์

ดับไฟ

6:30 น. ตีระฆังปลุกตอนเช้า และทำอาหาร

8:00 น. รับประทานอาหารเช้า

9:00 น. ซักรีด และทำความสะอาด

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันและเวลาว่าง

16:00 น. ทำความสะอาด

18:00 น. รับประทานอาหารเย็น

19:00 น. เวลาว่าง/ ดูโทรทัศน์

22:00 น. ดับไฟ

วันอาทิตย์

7:00 น.

9:00 น.

18:00 น.

19:30 น.

21:00 น.

ตื่นนอนและทำอาหาร

อาหารเช้าและเวลาว่าง

รับประทานอาหารเย็น

สวดมนต์และประชุม

ดับไฟ

7:00 น. ตื่นนอนและทำอาหาร

9:00 น. อาหารเช้าและเวลาว่าง

18:00 น. รับประทานอาหารเย็น

19:30 น. สวดมนต์และประชุม

21:00 น. ดับไฟ

จำนวนนักเรียนและบุคลากร

0
เด็ก
0
บุคลากร

(ครูหญิง 3 คน ครูชาย 2 คน นางโทโมโกะ คาตาโอกะ และนายเท็ทสึโอะ คาตาโอกะ)

ช่วงเวลาที่แนะนำสำหรับการเป็นอาสา

การบริจาคระหว่างการเป็นอาสาสมัคร

ฟีดแบก

อย่างน้อย 1 สัปดาห์

ศูนย์การเรียนไม่ได้มีกฎว่าอาสาสมัคร ต้องบริจาคเงินขั้นต่ำ เป็นจำนวนเท่าใด ในการมาพักอาศัย แต่ให้บริจาคตามกำลัง เพื่อที่ศูนย์การเรียนจะสามารถดำเนินการบริหารต่อไปได้ เราหวังให้อาสาสมัคร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับศูนย์การเรียนว่าท่านได้เรียนรู้อย่างไรจากการเป็นอาสาสมัคร ณ ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้งv

เราขอให้อาสาสมัครทุกคนที่มาเยือนศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง เขียนถึงประสบการณ์การมาเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง เราอยากทราบว่าท่านได้ค้นพบ หรือเรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อเป็นประสบการณ์สำหรับอาสาสมัครท่านอื่นๆ และเพื่อเป็นเสียงสะท้อนกลับมายังศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง สำหรับการพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

 • สำหรับการบริจาคเงิน เรายินดีหากได้รับบริจาคเป็นเงิน เพื่อจะได้นำมาใช้จ่ายกับการบริหาร จัดการโรงเรียนโดยตรง ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียน ได้รับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ ยา เครื่องเขียน หนังสือ เสื้อผ้า มาเป็นจำนวนเพียงพอกับความต้องการแล้ว ทางศูนย์การเรียนยังยินดีรับบริจาค ข้าวสาร และอาหารแห้ง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารของเด็ก
 • การแยกขยะ : โปรดแยกขยะของท่านเป็นประเภทต่างๆ ขณะเดินทางมาเยือน หรือขณะพักระหว่างการเป็นอาสาสมัคร ณ ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง ดังนี้ ขยะที่เผาได้ เช่น ทิชชู่ ผ้าอนามัย, ขยะที่รีไซเคิลได้ (กระป๋อง, ขวดน้ำ, พลาสติก, กระดาษ, เหล็ก, ขวดแก้ว เป็นต้น) ขยะที่เผาไม่ได้ เช่น แก้ว หลอดไฟ และแบตเตอรี่ และประเภทขยะเปียก
 • ประกันชีวิต : โปรดทำประกันชีวิตก่อนเดินทางมายังศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง
 • การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ : โปรดฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จำเป็น ก่อนเดินทางมาศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง อาสาสมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บระหว่างอาศัยอยู่ ณ ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง ยกเว้น กรณีที่อาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เกิดจากความผิดพลาดของศูนย์การเรียน

ขอให้อาสาสมัครที่จะเดินทางมาทุกท่าน อ่านกฏต่างๆ ที่เขียนไว้ด้านบนนี้ และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อเป็นประโยชย์ต่อประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันกับเด็กๆ และศูนย์การเรียน

** ท่านสามารถติดต่อศูนย์การเรียน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้