จิตอาสา

อาสาที่ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง

ศูนย์การเรียนเปิดรับอาสาสมัครมาร่วมอาสาที่ศูนย์การเรียน ด้านล่าง คือ รายละเอียดงานที่อาสาสมัครสามารถช่วยเหลือได้

งานสอน

ไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยี เป็นต้น

คาบพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ

ดนตรี, วิจิตรศิลป์ และการเต้น ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้งยังไม่มีครูที่สามารถสอนวิชาเหล่านี้ได้

เล่นกับเด็กๆ

คุณสามารถแบ่งปันการเล่น, กิจกรรม หรือกีฬาที่คุณรู้จักกับเรา

งานเกษตร

การทำนา, land making, และการทำปุ๋ยหมัก

งานของศูนย์การเรียนต้องการความยืดหยุ่นและความรับผิดชอบ เราอาจขอให้คุณแชร์ทักษะ งานอดิเรก ความสนใจ หรือความสามารถพิเศษของคุณล่วงหน้า และขอให้อาสาสมัครแบ่งปันทักษะของตัวเองกับเด็กๆ เราอยากให้อาสาสมัคร ได้พูดคุยกับเด็กๆ ถึงความทรงจำวัยเด็กของคุณ และความฝันในอนาคตเพื่อเป็นบทเรียน และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ของศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง

ข้อควรระวัง

ประการแรก ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้งแตกต่างจากโรงเรียนหลายแห่งในประเทศของคุณ เมื่อเด็กๆ ของศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้งสำเร็จการศึกษาจากศูนย์การเรียน พวกเขาต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่ยากลำบากของการใช้ชีวิตในสังคม พวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองจากครอบครัวและสังคม ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้งสนับสนุนให้เด็กแต่ละคนเติบโตเป็นบุคคลที่พึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของเป้าหมายด้านการศึกษาต่างๆ เราสามารถทำสิ่งที่เราสามารถทำได้ในพื้นที่ยากจนแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากประเทศพัฒนาแล้ว

โปรดอ่านและทำความเข้าใจ "ความเชื่อของศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง" ด้านล่าง

 • เราส่งเสริมให้เด็กสามารถพึ่งพาตนเองได้ และรู้คุณของทุกสรรพสิ่ง
 • เรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขโดยค้นหาและฝึกฝนการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ
 • เราส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนค้นพบตัวตนที่แท้จริงและจิตวิญญาณของตัวเอง

สำหรับอาสาสมัครของเรา

 • โปรดรับผิดชอบตัวของคุณเอง
 • โปรดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนด้วยความกระตือรือร้น

บุคคลที่อาจไม่เหมาะในการเดินทางเยี่ยมศูนย์การเรียน

 • ผู้ปกครองที่อาจปกป้องลูกของตัวเองมากเกินไป แม้ว่าเราจะมีเด็กๆ จำนวนมากที่ต้องการเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง แต่ทางศูนย์การเรียนอาจประสบปัญหาในการทำกิจกรรมกับเด็ก หากผู้ปกครองไม่เข้าใจภารกิจและวิสัยทัศน์ของศูนย์การเรียน และแสดงความกังวลจนเกินเหตุ
 • ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้งไม่ใช่โรงแรมหรือโรงเรียนสำหรับผู้มาเยี่ยม เราไม่สามารถยอมรับผู้ที่มีคำขอมากเกินไป
 • ศูนย์การเรียนสามารถยอมรับผู้ที่มีมุมมองทางการศึกษาที่เข้มงวดตามอคติส่วนตัว
 • ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้งใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 8 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ คุณอาจต้องนั่งรถเมล์สอง ถึงสามต่อเพื่อเดินทางมาถึงศูนย์การเรียน บางช่วงของการเดินทางอาจไม่สบายนัก ขณะที่สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอาจมีความท้าทายเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ศูนย์การเรียนจึงเกรงว่า เราชอาจไม่สามารถรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีได้เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบาก (ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลและที่ปรึกษาของเรา)

ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง ขอความร่วมมือ อาสาสมัคร ดังต่อไปนี้

 • ใช้และแบ่งปันเวลาส่วนใหญ่กับเด็กๆ
 • แบ่งปันสิ่งที่คุณสนุกและทำได้ดีกับเด็กๆ คุณอาจต้องการใช้เวลาในห้องเรียน นอกเหนือจากเวลาว่าง โปรดแจ้งให้เราทราบถึงสิ่งที่คุณต้องการนำเสนอให้กับโรงเรียนล่วงหน้า เช่น การแบ่งปันความสามารถพิเศษของอาสาสมัคร และช่วยงานสอน การที่เด็กๆ ได้พบปะผู้คนใหม่ๆ และสัมผัสกับสิ่งใหม่ ๆ ที่อาสาสมัครแต่ละคนสนุกที่จะทำ และแบ่งปันกับเด็กๆ จะช่วยเปิดโลกของเด็กๆให้กว้างขึ้น
 • โปรดช่วยปรุงอาหาร งานซักล้าง ช่วยแปรงฟันสำหรับเด็กเล็ก และทำความสะอาด

ข้อห้ามของศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง

 • มอบเงินและของขวัญให้กับเด็กโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากศูนย์การเรียน
 • ตามใจเด็กจนเกินไป เพราะอาจเป็นข้ออ้างให้เด็กหลีกเลี่ยงงานประจำวันและการเรียนของตัวเอง
 • ละเว้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (เช่น ขว้างก้อนหินใส่คน และรบกวนการประชุมของผู้ใหญ่) เราขอให้ผู้ปกครองดูแลเด็กในความดูแลของตัวเอง

ความสามารถของศูนย์การเรียน

ครูของศูนย์การเรียนอาจยุ่งกับการดูแลศูนย์การเรียน และเด็กๆ เราจึงขอให้อาสาสมัครเข้าใจว่า ครู หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนอาจไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้อย่างทันท่วงที

ตารางเรียนประจำวันของโรงเรียน

วันธรรมดาจันทร์ - ศุกร์

5:30 น.

5:30 น.

6:20 น.

7:00 น.

8:00 น.

8:15 น.

9:00 น.

12:30 น.

13:30 น.

16:00 น.

17:00 น.

18:30 น.

19:30 น.

20:00 น.

21:00 น.

ตีระฆังปลุกตอนเช้า

การสวดมนต์, การประชุม / การปรุงอาหาร

การทำความสะอาด

อาหารเช้า

บรรยายสรุปตอนเช้า

การชุมนุมของโรงเรียน (ข่าวรายวันและการอ่าน)

เริ่มเรียนคาบเช้า

รับประทานอาหารกลางวัน

เริ่มเรียนคาบบ่าย

ทำหน้าที่ และทำอาหาร

เวลาว่าง (เล่น, ออกกำลังกาย, อาบน้ำ ฯลฯ )

รับประทานอาหารเย็น

สวดมนต์/นั่งสมาธิ

เวลาว่าง

ดับไฟ

5:30 น. ตีระฆังปลุกตอนเช้า

5:30 น. การสวดมนต์, การประชุม / การปรุงอาหาร

6:20 น. การทำความสะอาด

7:00 น. อาหารเช้า

8:00 น. บรรยายสรุปตอนเช้า

8:15 น. การชุมนุมของโรงเรียน (ข่าวรายวันและการอ่าน)

9:00 น. เริ่มเรียนคาบเช้า

12:30 น.​ รับประทานอาหารกลางวัน

13:30 น.​ เริ่มเรียนคาบบ่าย

16:00 น.​ ทำหน้าที่ และทำอาหาร

17:00 น.​ เวลาว่าง (เล่น, ออกกำลังกาย, อาบน้ำ ฯลฯ )

18:30 น. รับประทานอาหารเย็น

19:30 น. สวดมนต์/นั่งสมาธิ

20:00 น. เวลาว่าง

21:00 น. ดับไฟ

วันเสาร์

6:30 น.

8:00 น.

9:00 น.

12:00 น.

16:00 น.

18:00 น.

19:00 น.

22:00 น.

ตีระฆังปลุกตอนเช้า และทำอาหาร

รับประทานอาหารเช้า

ซักรีด และทำความสะอาด

รับประทานอาหารกลางวันและเวลาว่าง

ทำความสะอาด

รับประทานอาหารเย็น

เวลาว่าง/ ดูโทรทัศน์

ดับไฟ

6:30 น. ตีระฆังปลุกตอนเช้า และทำอาหาร

8:00 น. รับประทานอาหารเช้า

9:00 น. ซักรีด และทำความสะอาด

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันและเวลาว่าง

16:00 น. ทำความสะอาด

18:00 น. รับประทานอาหารเย็น

19:00 น. เวลาว่าง/ ดูโทรทัศน์

22:00 น. ดับไฟ

วันอาทิตย์

7:00 น.

9:00 น.

18:00 น.

19:30 น.

21:00 น.

ตื่นนอนและทำอาหาร

อาหารเช้าและเวลาว่าง

รับประทานอาหารเย็น

สวดมนต์และประชุม

ดับไฟ

7:00 น. ตื่นนอนและทำอาหาร

9:00 น. อาหารเช้าและเวลาว่าง

18:00 น. รับประทานอาหารเย็น

19:30 น. สวดมนต์และประชุม

21:00 น. ดับไฟ

จำนวนนักเรียนและบุคลากร

0
เด็ก
0
บุคลากร

(ครูหญิง 3 คน ครูชาย 2 คน นางโทโมโกะ คาตาโอกะ และนายเท็ทสึโอะ คาตาโอกะ)

ช่วงเวลาที่แนะนำสำหรับการเป็นอาสา

การบริจาคระหว่างการเป็นอาสาสมัคร

ฟีดแบก

อย่างน้อย 1 สัปดาห์

ศูนย์การเรียนไม่ได้มีกฎว่าอาสาสมัคร ต้องบริจาคเงินขั้นต่ำ เป็นจำนวนเท่าใด ในการมาพักอาศัย แต่ให้บริจาคตามกำลัง เพื่อที่ศูนย์การเรียนจะสามารถดำเนินการบริหารต่อไปได้ เราหวังให้อาสาสมัคร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับศูนย์การเรียนว่าท่านได้เรียนรู้อย่างไรจากการเป็นอาสาสมัคร ณ ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้งv

เราขอให้อาสาสมัครทุกคนที่มาเยือนศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง เขียนถึงประสบการณ์การมาเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง เราอยากทราบว่าท่านได้ค้นพบ หรือเรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อเป็นประสบการณ์สำหรับอาสาสมัครท่านอื่นๆ และเพื่อเป็นเสียงสะท้อนกลับมายังศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง สำหรับการพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

 • สำหรับการบริจาคเงิน เรายินดีหากได้รับบริจาคเป็นเงิน เพื่อจะได้นำมาใช้จ่ายกับการบริหาร จัดการโรงเรียนโดยตรง ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียน ได้รับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ ยา เครื่องเขียน หนังสือ เสื้อผ้า มาเป็นจำนวนเพียงพอกับความต้องการแล้ว ทางศูนย์การเรียนยังยินดีรับบริจาค ข้าวสาร และอาหารแห้ง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารของเด็ก
 • การแยกขยะ : โปรดแยกขยะของท่านเป็นประเภทต่างๆ ขณะเดินทางมาเยือน หรือขณะพักระหว่างการเป็นอาสาสมัคร ณ ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง ดังนี้ ขยะที่เผาได้ เช่น ทิชชู่ ผ้าอนามัย, ขยะที่รีไซเคิลได้ (กระป๋อง, ขวดน้ำ, พลาสติก, กระดาษ, เหล็ก, ขวดแก้ว เป็นต้น) ขยะที่เผาไม่ได้ เช่น แก้ว หลอดไฟ และแบตเตอรี่ และประเภทขยะเปียก
 • ประกันชีวิต : โปรดทำประกันชีวิตก่อนเดินทางมายังศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง
 • การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ : โปรดฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จำเป็น ก่อนเดินทางมาศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง อาสาสมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บระหว่างอาศัยอยู่ ณ ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง ยกเว้น กรณีที่อาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เกิดจากความผิดพลาดของศูนย์การเรียน

ข้อมูลที่จำเป็น

ภาษา

 • ไทย
 • อังกฤษ
 • ญี่ปุ่น
 • ภาษาตามกลุ่มชาติพันธุ์เด็ก (กะเหรี่ยง, ปกากญอ, มอญ)

ที่พัก

 • ขณะนี้ ศูนย์การเรียนยังไม่มีห้องพักสำหรับอาสาสมัคร ดังนั้น ระหว่าง อาสาสมัคร จำเป็นต้องใช้ห้องเรียน หรือห้องยิมเป็นที่หลับนอน ศูนย์การเรียน จะเตรียม มุ้ง ที่นอน และผ้าห่มให้

เสื้อผ้า และรองเท้า

 • เสื้อ และกางเกง แขน-ขายาว เพื่อป้องกันแดด และยุงกัด หรือสวมขาสั้น พร้อมกางเกงเลกกิ้ง หมวก แว่นกันแดด รองเท้าแตะ สำหรับใส่ในชีวิตประจำวัน

ของใช้ที่จำเป็น

 • ไฟฉาย ในกรณีที่ไฟดับ หรือเดินทางไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า
 • ตะขอเกี่ยว รูปตัว S ไว้สำหรับแขวนกระเป๋าในห้องน้ำ หรือที่ที่จำเป็น
 • อุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนตัว (ศูนย์การเรียนไม่ใช้กระดาษทิชชู่ในห้องน้ำ เรามีน้ำสำหรับตักล้าง ทำความสะอาด )

น้ำ

 • เราใช้น้ำใต้ดินสำหรับการดื่ม การทำอาหาร และการใช้ทั่วไป

อาหาร

 • ข้าว พร้อมอาหาร 2 อย่าง บางครั้ง อาหารที่ปรุงอาจมีเครื่องเทศ และรสเผ็ด ครูและนักเรียน จะช่วยกันทำอาหาร อาสาสมัคร สามารถช่วยทำอาหารได้

ห้องอาบน้ำ

 • ศูนย์การเรียนมีห้องอาบน้ำส่วนรวม ที่มีล็อค และแทงค์น้ำ โปรดระมัดระวังเลือกใช้น้ำยาซักผ้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ห้องสุขา

 • สุขาแบบไทย (คอห่าน) พร้อมแทงค์น้ำภายในสุขา ศูนย์การเรียน ไม่ใช้กระดาษชำระ โปรดเตรียมอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมา หากจำเป็น

การซักผ้า

 • ศูนย์การเรียนมีเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง แต่เราแนะนำให้อาสาสมัคร ซักผ้าด้วยมือ และปั่นแห้งด้วยเครื่อง ไม่แนะนำให้นำเสื้อผ้ามาเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถซักผ้า ในช่วงที่อาบน้ำ หรือว่างจากการสอน หรือกิจกรรม

ไฟฟ้า

 • ปลั๊กเป็นแบบ USA/Japan plug บางครั้ง อาจเจอไฟดับ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน

อินเตอร์เน็ต

 • ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง มีบริการไวไฟ แต่อาจขัดข้องเป็นช่วงๆ ขึ้นอยู่กับสภาดิน ฟ้า อากาศ

สถานพยาบาล

 • ในพื้นที่ตั้งของศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง หรือชุมชนห้วยมาลัย มีโรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย ซึ่งห่างจากศูนย์การเรียนไปประมาณ 5 นาที โดยจักรยาน หรือประมาณ 1 กม. และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง คือ รพสต.บ้านใหม่พัฒนา ห่างไปประมาณ 15 นาที โดยจักรยาน

อาหารและการซื้อของ

 • ชุมชนห้วยมาลัย มีตลาดนัดทุกเช้าวันพฤหัสบดี ที่วัดห้วยมาลัย ซึงเป็นที่ที่ชาวบ้าน นำผัก และอาหารที่ปลูกเอง หรือจากป่ามาวางขาย สิ่งของอย่างอื่น สามารถหาซื้อได้จากตัวเมืองสังขละบุรี ซึ่งห่างไป 30 นาที โดยรถยนต์

การสื่อสารด้วยภาษาไทย

 • อาสาสมัครต่างชาติบางคน นำหนังสือภาพมาใช้สำหรับการสื่อสารกับเด็กๆ เราอยากให้อาสาสมัครเรียนรู้คำพื้นฐานในภาษาไทย ก่อนเดินทางมาเป็นอาสาสมัคร เพื่อจะได้สื่อสารกับเด็กในง่ายขึ้น

ขอให้อาสาสมัครที่จะเดินทางมาทุกท่าน อ่านกฏต่างๆ ที่เขียนไว้ด้านบนนี้ และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อเป็นประโยชย์ต่อประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันกับเด็กๆ และศูนย์การเรียน

** ท่านสามารถติดต่อศูนย์การเรียน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้